vien
Hà Nội
Hà Nội
090 126 5568 - 090 495 0086 - 052 393 6789T2 - T7 08:00 - 17:30 KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
vien
Hà Nội
Hà Nội
090 126 5568 - 090 495 0086 - 052 393 6789T2 - T7 08:00 - 17:30 KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
Chứng Nhận
ISO 9001:2015
Chất Lượng
Hàng đầu Việt Nam
Dịch Vụ
Nhanh Chóng
Báo Giá

Category

Xe hút chất thải

XE HÚT CHẤT THẢI 3.5 KHỐI THACO OLLIN 500

Xe cơ sở: Thaco Ollin 500- Tổng tải trọng: 8.495Kg – Thể tích thùng chứa: 3.5m3

XE HÚT CHẤT THẢI 3 KHỐI HINO XZU342L

/ / / /
Xe cơ sở: HINO XZU342L- Tổng tải trọng: 8.259 Kg – Thể tích thùng chứa: 3m3

XE HÚT CHẤT THẢI 12 KHỐI HINO FM

/
Xe cơ sở: HINO FM8JN7A- Tổng tải trọng: 24.000 Kg – Thể tích thùng chứa: 12m3

XE HÚT CHẤT THẢI 7 KHỐI HINO FG

Xe cơ sở: HINO FG8JJ7A – Tổng tải trọng: 16.000 Kg – Thể tích thùng chứa: 7m3

XE HÚT CHẤT THẢI 5 KHỐI HINO FC-EURO 4

/
Xe cơ sở: HINO FC9JETC – Tổng tải trọng: 11.000 Kg – Thể tích thùng chứa: 5m3