vien
Hà Nội
Hà Nội
090 126 5568 - 090 495 0086 - 052 393 6789T2 - T7 08:00 - 17:30 KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
vien
Hà Nội
Hà Nội
090 126 5568 - 090 495 0086 - 052 393 6789T2 - T7 08:00 - 17:30 KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
Chứng Nhận
ISO 9001:2015
Chất Lượng
Hàng đầu Việt Nam
Dịch Vụ
Nhanh Chóng
Báo Giá

XE HÚT CHẤT THẢI

Thiết kế đặc chủng cho việc hút chất thải

XE HÚT CHẤT THẢI 3.5 KHỐI THACO OLLIN 500

Xe cơ sở: Thaco Ollin 500- Tổng tải trọng: 8.495Kg – Thể tích thùng chứa: 3.5m3

XE HÚT CHẤT THẢI 3 KHỐI HINO XZU342L

Xe cơ sở: HINO XZU342L- Tổng tải trọng: 8.259 Kg – Thể tích thùng chứa: 3m3

XE HÚT CHẤT THẢI 12 KHỐI HINO FM

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A- Tổng tải trọng: 24.000 Kg – Thể tích thùng chứa: 12m3

XE HÚT CHẤT THẢI 7 KHỐI HINO FG

/ / / /
Xe cơ sở: HINO FG8JJ7A – Tổng tải trọng: 16.000 Kg – Thể tích thùng chứa: 7m3

XE HÚT CHẤT THẢI 5 KHỐI HINO FC-EURO 4

/ /
Xe cơ sở: HINO FC9JETC – Tổng tải trọng: 11.000 Kg – Thể tích thùng chứa: 5m3
cuonrac